Blogg

Mottagningen stänger, Handledning och utbildning fortsätter

I januari 2020 startade min psykoterapimottagning för barn, unga och vuxna i Borås. Mottagningen har varit öppen 1-2 dagar per vecka och jag har tagit emot ett 100-tal klienter. Jag är tacksam för de möten jag haft med klienter och deras närstående, och för förtroendet jag visats. Från och med april 2022 blir det inte möjligt att fortsätta verksamheten i lokalerna på Trandögatan och i samband med det stänger mottagningen. Jag kommer fortsätta träffa barn, unga och vuxna för samtalsbehandling, nu som anställd på Borås psykoterapiinstitut. Genom Psykolog Martina Datavs AB kommer jag som tidigare erbjuda handledning och utbildning inom KBT, DBT och närliggande områden.