Utbildning

Psykolog Martina Datavs AB erbjuder kurser och föreläsningar om KBT och DBT, olika tekniker eller delmoment inom dessa psykoterapi-inriktningar, samt olika problemområden/diagnoser. Som utbildare/föreläsare strävar jag efter att göra deltagarna delaktiga och aktiva i utbildningen i form av diskussioner, frågor och svar, övningar och rollspel.

Möjlighet finns att beställa en skräddarsydd kurs, workshop eller föreläsning utifrån önskemål. Teman kan vara mindfulness, validering, känsloreglering, samtalsteknik, inlärningsteori, funktionell analys, problemlösning, målformulering mm. Problemområden/diagnoser jag har speciell kompetens att föreläsa om är bl a självskadeproblematik, borderlinepersonlighetssyndrom och depression.

Mindfulness för behandlare är en kurs som återkommande anordnas i samarbete med psykoterapeut Henrik Kok Naturligt vis.