Mottagning

Mottagningen är semesterstängd och öppnar igen 12/8. I augusti finns tider för nya klienter. Telefonen lyssnas av from 9/8. Ring 076-0275145 för tidsbokning. Trevlig sommar!

Mottagningen erbjuder psykoterapi, KBT (Kognitiv beteendeterapi), för barn 6-17 år, ungdomar och vuxna.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är ett samlingsnamn för psykoterapi som grundar sig på inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. KBT har gott forskningsstöd vid en rad former av psykisk ohälsa och rekommenderas därmed av socialstyrelsen som en högt prioriterad åtgärd vid flera olika diagnoser, fr a ångestproblematik, men även vid lindrig till måttlig depression. I KBT arbetar man med att förstå hur individens tankar, känslor, beteenden, och kroppsliga reaktioner samverkar med varandra samt med miljön. Detta är ett sätt att förstå hur dåligt mående uppkommer och vidmakthålls och därmed att hitta lösningar som kan leda till bättre mående. Terapeuten har en aktiv roll och samarbetet mellan klient och terapeut ses som ett samarbete mellan två ”experter” där klienten är expert på sitt eget liv och fungerande medan terapeuten är expert på hur människor i allmänhet fungerar.

Problematik som jag arbetar med är:

-Separationsångest (barn)

-Specifika fobier (barn, tonåringar och vuxna)

-Barn som lätt blir arga och ofta hamnar i konflikt med andra i familjen

-Social fobi (tonåringar och vuxna)

-Paniksyndrom (tonåringar och vuxna)

-Tvångssyndrom, lindriga-måttliga symtom (barn, tonåringar och vuxna)

-Generaliserat ångestsyndrom (tonåringar och vuxna)

-Depression lindriga-måttliga symtom (tonåringar och vuxna)

-Kriser (tonåringar och vuxna)

-Emotionell instabilitet (vuxna)

-PTSD, Posttraumatiskt stressyndrom (vuxna)

Praktisk information:

Innan vi inleder KBT eller föräldrastöd träffas vi för 1-2 bedömningssamtal för att se om jag kan hjälpa till med den problematik som föreligger, och i så fall planera ett behandlingsupplägg.

Viktigt vid kontakt för barn/tonåringar:

Som förälder/vårdnadshavare har du en betydelsefull roll i dina barns liv och behöver därmed vara delaktig i behandlingsarbetet. För de yngsta barnen sker arbetet ibland helt genom råd och stöd till föräldrarna, men föräldrar/vårdnadshavare till äldre barn och tonåringar behöver ofta också vara aktivt deltagande.

Som sjukvårdspersonal har jag skyldighet att anmäla till socialtjänsten om jag blir orolig att ett barn/en tonåring far illa eller inte får den omsorg det behöver i hemmet.

Kostnad:

Barn: (6-17 år) 850 kr (avser även föräldrastöd)

Vuxna: 1000 kr

Kostnaden avser 45 min samtal, såväl vid bedömning som vid behandling

Betalning sker via swish

Vid uteblivande eller återbud senare än 24 timmar innan bokad tid sker full debitering.

Under den pågående Coronapandemin debiteras dock ej för återbud senare än 24 timmar om orsaken är symtom som kan tyda på Coronasmitta

Besöksadress:

Trandögatan 3

50433 Borås

Mottagningen finns i Eyra fysios lokaler

Mottagningen är öppen torsdagar och fredagar

Tidsbokning:

Tidsbokning endast per telefon: 076-0275145

Telefonen lyssnas i regel av alla vardagar.

Om du lämnar ett meddelande ringer jag vanligen upp inom 1-2 arbetsdagar

Samtal via videolänk:

Jag erbjuder samtal via videolänk som ett alternativ till samtal på mottagningen. Informationsöverföringen vid samtalet är krypterad och vi båda loggar in genom bankID.

Under Corona-pandemin ger jag rabatt med 100 kr på kostnaden för videosamtal som sker som ersättning för mottagningsbesök som behöver ställas in p g a att någon av oss har förkylningssymtom