Mottagning

Mottagningen upphör från och med 220401. Jag kommer därefter fortsätta arbeta med psykoterapi (KBT) samt rådgivande och stödjande samtal på Borås psykoterapiinstitut. Patienter som påbörjat kontakt på min mottagning innan dess har möjlighet att fortsätta sin kontakt med mig på Borås psykoterapiinstitut. Det kommer även vara möjligt att kontakta Borås psykoterapiinstitut och önska tid hos mig om man önskar påbörja en ny samtalskontakt därefter.

Mottagningen erbjuder psykoterapi, KBT (Kognitiv beteendeterapi), för barn 6-17 år, ungdomar och vuxna.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är ett samlingsnamn för psykoterapi som grundar sig på inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. KBT har gott forskningsstöd vid en rad former av psykisk ohälsa och rekommenderas därmed av socialstyrelsen som en högt prioriterad åtgärd vid flera olika diagnoser, fr a ångestproblematik, men även vid lindrig till måttlig depression. I KBT arbetar man med att förstå hur individens tankar, känslor, beteenden, och kroppsliga reaktioner samverkar med varandra samt med miljön. Detta är ett sätt att förstå hur dåligt mående uppkommer och vidmakthålls och därmed att hitta lösningar som kan leda till bättre mående. Terapeuten har en aktiv roll och samarbetet mellan klient och terapeut ses som ett samarbete mellan två ”experter” där klienten är expert på sitt eget liv och fungerande medan terapeuten är expert på hur människor i allmänhet fungerar.

Problematik som jag arbetar med är:

-Separationsångest (barn)

-Specifika fobier (barn, tonåringar och vuxna)

-Barn som lätt blir arga och ofta hamnar i konflikt med andra i familjen

-Social fobi (tonåringar och vuxna)

-Paniksyndrom (tonåringar och vuxna)

-Tvångssyndrom, lindriga-måttliga symtom (barn, tonåringar och vuxna)

-Generaliserat ångestsyndrom (tonåringar och vuxna)

-Depression lindriga-måttliga symtom (tonåringar och vuxna)

-Kriser (tonåringar och vuxna)

-Emotionell instabilitet (vuxna)

-PTSD, Posttraumatiskt stressyndrom (vuxna)

Praktisk information:

Innan vi inleder KBT eller föräldrastöd träffas vi för 1-2 bedömningssamtal för att se om jag kan hjälpa till med den problematik som föreligger, och i så fall planera ett behandlingsupplägg.

Viktigt vid kontakt för barn/tonåringar:

Som förälder/vårdnadshavare har du en betydelsefull roll i dina barns liv och behöver därmed vara delaktig i behandlingsarbetet. För de yngsta barnen sker arbetet ibland helt genom råd och stöd till föräldrarna, men föräldrar/vårdnadshavare till äldre barn och tonåringar behöver ofta också vara aktivt deltagande.

Som sjukvårdspersonal har jag skyldighet att anmäla till socialtjänsten om jag blir orolig att ett barn/en tonåring far illa eller inte får den omsorg det behöver i hemmet.

Kostnad:

Barn (6-17 år): 45 min 850 kr , 60 min 1100 kr, 90 min 1700 kr (priser avser även föräldrastöd)

(From januari 2022 kommer priset för barn höjas till 950 kr / 45 min, 1250 kr / 60 min och 1900 kr/ 90 min)

Vuxna 45 min: 1000 kr, 60 min 1300 kr, 75 min 1600 kr

Betalning sker via swish

Vid uteblivande eller återbud senare än 24 timmar innan bokad tid sker full debitering.

Under den pågående Coronapandemin debiteras dock ej för återbud senare än 24 timmar om orsaken är symtom som kan tyda på Coronasmitta

Besöksadress:

Trandögatan 3

50433 Borås

Mottagningen finns i Eyra fysios lokaler

Mottagningen är öppen torsdagar och fredagar

Tidsbokning:

Tidsbokning endast per telefon: 076-0275145

Telefonen lyssnas i regel av alla vardagar.

Om du lämnar ett meddelande ringer jag vanligen upp inom 1-2 arbetsdagar

Samtal via videolänk:

Jag erbjuder samtal via videolänk som ett alternativ till samtal på mottagningen. Informationsöverföringen vid samtalet är krypterad och vi båda loggar in genom bankID.