Handledning

Psykolog Martina Datavs AB erbjuder handledning inom KBT, kognitiv beteendeterapi, och DBT, dialektisk beteendeterapi.

Ett syfte med metodhandledning i KBT och DBT är att behandlaren ska få hjälp att utveckla sina färdigheter i metoden och att arbeta metodtroget. Ett annat syfte är att behandlaren ska få stöd i det många gånger känslomässigt krävande arbetet. I handledningssituationen strävar jag efter att skapa ett gott samarbetsklimat där behandlare kan känna sig trygga i att dela erfarenheter och beskriva svårigheter de stöter på.

Jag kan erbjuda handledning online om så önskas eller det behövs p g a coronapandemin.

DBT-handledning

Handledning för DBT-team sker vanligtvis på plats i de lokaler där teamet arbetar. Beroende på önskemål kan jag träffa ett enskilt team, eller två/flera team tillsammans.

Jag har erfarenhet av att handleda i DBT som psykoterapeutisk metod såväl som i bemötande/förhållningsätt utifrån DBT. Har handlett inom såväl barn- som vuxenpsykiatri, i öppen-, och slutenvård samt på statligt ungdomshem.

Jag har deltagit i en utbildning i DBT-handledning av psykolog Elizabeth Malmquist. Utbildningen innebar bland annat att jag själv som DBT-terapeut fick två terapisessioner skattade som adherenta. Jag har även ingått i den grupp av terapeuter som genom DBT-Scandinavia (nu DBT-Sverige) samskattat oss avseende adherence med Elizabeth Malmqvist, i syfte att kunna erbjuda adherenceskattningar till DBT-team.

KBT-handledning

Jag erbjuder handledning i KBT till personal i klinisk verksamhet med minst grundläggande psykoterapiutbildning (”steg 1”) .

Jag har erfarenhet av KBT-handledning till personal med grundläggande psykoterapibehörighet (”steg 1”) inom psykiatrisk öppenvård, barn och-ungdomspsykiatri samt studenter på psykologprogrammet.

Jag har genomgått Handledar- och lärarutbildning för psykoterapeuter med KBT-inriktning, motsvarande 45 högskolepoäng anordnad av Anna Ehnvall KBT-Kompetens.

Intresserad av handledning? Kontakta mig för en offert!