Om

Psykolog Martina Datavs AB drivs av mig, Martina Datavs Johansson. Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med Kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Jag har arbetat med Kognitiv beteendeterapi (KBT) för såväl barn som vuxna i klinisk verksamhet sedan 2001. Jag har också arbetat med Dialektisk beteendeterapi (DBT) för vuxna 2003-2017.

Som psykolog har jag huvudsakligen arbetat inom vuxenpsykiatrisk öppenvård, men även med barn och ungdomar inom habilitering, barn-och ungdomspsykiatri samt primärvård.

Vid psykologmottagningen i Borås erbjuder jag KBT för barn (från 6 år), ungdomar och vuxna, samt föräldrastöd. Problematik jag arbetar med vid mottagningen är huvudsakligen ångestproblematik (alla åldrar), men även utagerandeproblematik (barn) och nedstämdhet (vuxna). Läs mer under ”Mottagning”.

Psykolog Martina Datavs AB erbjuder även handledning och utbildning i KBT och DBT. Läs mer under ”Handledning”.