Om

Psykolog Martina Datavs AB drivs av mig, Martina Datavs Johansson. Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning, samt handledare i KBT. Jag har arbetat med Kognitiv beteendeterapi (KBT) för såväl barn som vuxna i klinisk verksamhet sedan 2001. Jag har också arbetat med Dialektisk beteendeterapi (DBT) för vuxna 2003-2017.

Som psykolog har jag huvudsakligen arbetat inom vuxenpsykiatrisk öppenvård, men även med barn och ungdomar inom habilitering, barn-och ungdomspsykiatri, primärvård och privat verksamhet. Jag har också haft en anställning som universitetsadjunkt där jag udervisat och handlett psykologstudenter i KBT.

Psykolog Martina Datavs AB erbjuder handledning och utbildning i KBT och DBT. Läs mer under ”Handledning” och ”Utbildning”